Aparat do elektrowstrząsów TP.spECTrum 4000Q
  aparat4000
Aparat 4000Q pozbawiony jest monitoringu i dokumentacji na rejestratorze, stymulację można modelować i przeprowadzać identycznie jak w modelu 5000.

  

 OPIS FUNKCJI I PARAMETRÓW

 

1.
Energia impulsu stymulującego ( prostokątny, bipolarny )
0,6 - 202,8 J
2.
Natężenie prądu
500 - 900 mA
3.
Częstotliwość
20 - 120 Hz
4.
Czas trwania impulsu
0,5 - 8,0 s
5.
Szerokość impulsu
0,3 - 1,0 ms
6.
Monitorowanie i rejestracja sygnału EKG
Nie
7.
Monitorowanie:
- gotowości do zabiegu,
- parametrów statycznych i dynamicznych zabiegu ( wartości zadanych i zabiegowych )
Tak
8.
Test wewnętrzny aparatu sprawdzający prawidłowość działania
Tak - bez wydruku
9.
Zabezpieczenie przed podaniem impulsu stymulującego o nieprawidłowych parametrach ( nawet w przypadku awarii )
Tak
10.
Wydruk użytych parametrów stymulacji po jej zakończeniu.
Opcja dodatkowa: współpraca z komputerem ( oprogramowanie na bazie Windows umożliwiające zarządzanie danymi i ich archiwizację ).
Nie
11.
Interfejs użytkownika
Ekran dotykowy
12.
Akcesoria niezbędne do prowadzenia stymulacji
Tak
13.
Instrukcja obsługi w języku polskim
Tak
14.
Uruchomienie aparatu, przeszkolenie obsługi potwierdzone protokołem
Tak
Urządzenie posiada certyfikat na znak CE; kl. I/BF.