Aparat do elektrowstrząsów TP. spECTrum 5000 Q
  aparat5000

Model 5000Q 


posiada funkcję stymulacji, rozszerzoną o monitorowanie i rejestrację przebiegu EKG i EEG, dodatkowe możliwości wynikają z udostępnionych opcji. 
Aparat dokonuje wydruku parametrów samosprawdzania i procedury stymulacji po jej przeprowadzeniu oraz wykonuje analizę skuteczności stymulacji opierając się na danych uzyskanych z dwóch kanałów EEG. Urządzenie współpracuje z komputerem dzięki oprogramowaniu RMS+RMS Manager umożliwiającemu podgląd przebiegów i pomiarów w czasie rzeczywistym oraz tworzenie bazy danych i ich archiwizacji - do 52 informacji o  pacjencie.

Krótka charakterystyka modelu speCTRum 5000Q:

Kształt impulsu: prostokątny bipolarny

Regulacje: natężenie prądu, częstotliwość, szerokość impulsu; czas trwania impulsu

Podstawowe parametry impulsu stymulacyjnego:

- energia max 202.8 J

- natężenie prądu do 900 mA

- częstotliwość regulowana do 120 Hz

- min. szer. impulsu stymulacyjnego 0,3 msek

- maksymalny czas zabiegu 8 sek


Monitorowanie i zapis na rejestratorze graficznym:

- gotowości do zabiegu

- parametrów statycznych i dynamicznych zabiegu

- przebiegu EKG

- przebiegu EEG - optymalnie z 4-rech odprowadzeń

- przebiegu konwulsji/miogramu (OMS)

- skuteczności zabiegu

- analiza EEG z algorytmem skuteczności zabiegu.

Bezpieczeństwo pacjenta:

- samotestowanie się urządzenia

- automatyczny nadzór nad obwodem pacjenta ( opornością powłoki/elektrody stymulacyjne )

- automatyczny nadzór nad zadanymi paramtrami bodźca

- bezpieczeństwo obwodu pacjenta nawet przy awarii

- urządzenie posiada certyfikat na znak CE.; kl.I/BF,

Obsługa i nadzór:

Współpraca z aparatem odbywa się poprzez dotykowy monitor ciekłokrystaliczny z użyciem Menu Głównego.

 

  

OPIS FUNKCJI I PARAMETRÓW 

 

1. Zwarta, kompaktowa budowa zintegrowana z monitorem
i drukarką
 
Tak 
2.  Energia impulsu stymulującego ( prostokątny, bipolarny ) 0,6 - 202,8 J
3.  Natężenie prądu 500-900 mA
4.  Częstotliwość 20 - 120 Hz
5.  Czas trwania impulsu 0,5 - 0,8 s
6.  Szerokość impulsu 0,3 - 1,0 ms
7.  Monitorowanie i rejestracja sygnału EKG:
- na monitorze wbudowanym do aparatu 5000Q
- na rejestratorze wbudowanym do aparatu 5000Q
Tak
8. Monitorowanie na monitorze aparatu i rejestracja na drukarce sygnałów:
2 x EEG; EKG; OMS oraz:
- gotowości do zabiegu
- parametrów statycznych i dynamicznych zabiegu
- konwulsji ( OMS )
- skuteczności zabiegu.
Przeprowadzana jest analiza EEG z algorytmem skuteczności zabiegu.
Tak
9. Test wewnętrzny aparatu sprawdzający prawidłowość działania,
z wydrukiem. 
Tak
10. Zabezpieczenie przed podaniem impulsu stymulującego
o nieprawidłowych parametrach 
( nawet w przypadku awarii ) 
Tak
11. Ciągły pomiar i wizualizacja na monitorze oporności obwodu pacjenta  Tak
12. Wyświetlenie na monitorze aparatu i wydruk na drukarce termicznej
aparatu użytych 
parametrów stymulacji po jej zakończeniu. 
Tak
13. Współpraca z komputerem ( oprogramowanie na bazie Windows
umożliwiające 
podgląd oraz zarządzanie danymi i ich archiwizację ). 
Tak
14. Interfejs użytkownika ( sterowanie aparatem, ustawianie parametrów ) Tak 
15. Gwarancja 24 miesiące Tak 
16. Akcesoria niezbędne do prowadzenia stymulacji Tak 
17. Instrukcja obsługi w języku polskim Tak 
18. Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym
( w miejscu eksploatacji aparatu )
Tak 
19. Czas reakcji serwisu: 48 godzin od zgłoszenia awarii,
czas usunięcia uszkodzenia lub przeglądu pogwarancyjnego: do 14 dni
Tak 
20. Urządzenie trwale oznakowane znakiem CE i figuruje w Rejestrze
Wyrobów Medycznych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów
Biobójczych w Warszawie
Tak 
21. Serwis autoryzowany Medic sp. z o.o. 
22. Bezpłatne uruchomienie aparatu i przeszkolenie obsługi
potwierdzone protokołem
Tak 

Urządzenie trwale oznakowane znakiem CE, figuruje w Rejestrze Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Prod. Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.